06.03.2018 – DUO PONTE – MOST MED GLASBENIMI RAZLIČNOSTMI, DELO